Afspraken – Huisartsenpraktijk Lemelerveld – Lemelerveld
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Lemelerveld
Vilstersestraat 37 8152 AA
Lemelerveld

Afspraken

Afspraak maken: een standaard consult duurt 10 minuten.
Bij meerdere vragen, een gesprek of uitgebreid lichamelijk onderzoek is het gewenst om een dubbele afspraak te maken. 
Huisbezoek: aanvragen vóór 10 uur. Visites worden afgelegd van 11.00 uur tot 13.00 uur.
De assistente: De assistente informeert naar de reden van uw komst. Zij heeft net als de dokter een geheimhoudingsplicht.
Alle doktersassistentes zijn gediplomeerd en volgen nascholing. Zij geven gezondheidsadviezen, dienen injecties toe, maken uitstrijkjes, spuiten oren uit, verwijderen hechtingen , doen wondverzorging, voeren diverse laboratoriumbepalingen uit. Ook plannen zij de spreekuren voor alle praktijkmedewerkers. Om een zo goed mogelijke planning te maken, vragen zij naar de aard van uw klachten.
POH-S: De praktijkverpleegkundige is gericht op de zorgverlening aan chronisch zieken. Het gaat daarbij vooral patiënten met diabetes mellitus type II, astma/COPD en cardiovasculaire risico’s. Daarnaast zet de praktijkverpleegkundige zich in voor de preventie van allerlei chronische aandoeningen. Dit laatste komt bijvoorbeeld tot uiting in het begeleiden van mensen bij stoppen met roken en het voorkomen of doen verminderen van overgewicht. In de uitvoering van deze taken werkt ze onder verantwoordelijkheid van de huisarts, maar heeft ze een grote mate van zelfstandigheid. Zij heeft haar eigen spreekuren waarin ze de patienten begeleidt en zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg.

POH-GGZ: De praktijkondersteuner brengt samen met u uw klachten en vragen in kaart. Soms zal een kortdurende behandeling (5-8 gesprekken) voldoende zijn. In andere gevallen kunt u verwezen worden naar een 1ste lijn psycholoog. De POH-GGZ biedt ook nazorg na behandeling in de GGZ en overbruggingscontacten als u op een wachtlijst staat voor behandeling. Soms is een combinatie van gesprekken en medicatie nodig, dit gebeurt in samenspraak met de huisarts. 

Hoe gaat het in zijn werk? Na overleg met uw huisarts kan u worden ingepland voor een eerste gesprek.

De POH-GGZ zal samen met u een overzicht maken van de klachten, maar ook van de omstandigheden die daarbij een rol spelen. Vaak zult u een vragenlijst meekrijgen om uw klachten verder in kaart te brengen en om in de gaten te houden hoe uw klachten zich ontwikkelen. Hierna worden er vervolgafspraken gemaakt en opdrachten meegegeven waar u ook thuis mee verder aan de slag kunt.

Welke kosten zijn hieraan verbonden? De gesprekken met de POH-GGZ worden volledig vergoed door de basiszorg Huisartsgeneeskunde.