Update 26 mei 2020 – Huisartsenpraktijk Lemelerveld – Lemelerveld
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Lemelerveld
Vilstersestraat 37 8152 AA
Lemelerveld

Terug naar overzicht

Update 26 mei 2020

Bericht van de huisartsenpraktijk Lemelerveld over onze nieuwe werkwijze
Het team van de praktijk is weer beschikbaar voor alle hulpvragen. Wij kunnen weer beperkt doorverwijzen naar de ziekenhuizen en andere zorgverleners.

De manier waarop we werken is wel anders dan ooit. De laagdrempeligheid, die wij zo belangrijk vinden, moet op een andere manier betekenis krijgen.
Wij hebben uw medewerking hierbij hard nodig. Zo moeten wij blijvend de anderhalve meter grens bewaken. Er kunnen minder mensen tegelijk in het pand
zijn. Gewoon binnenlopen om iets op te halen of af te geven kan niet meer.

Alle medewerkers werken op afspraak. We plannen de tijden en looproutes zo dat mensen zo weinig mogelijk in elkaars buurt komen. Er zal veel meer dan
voorheen worden bepaald wie in levenden lijve in het gebouw moet komen en wie ook op afstand geholpen kan worden.

Veel mensen hebben al beschikking over geschikte zelfmeetapparatuur, zoals een bloeddrukmeter en kunnen op grond van hun eigen meetwaarden telefonisch of
per mail advies krijgen van de praktijkondersteuners voor de diabetes- en hart-/vaatzorg.

Alleen als duidelijk is dat u lichamelijk onderzocht (voelen, luisteren, kijken) of behandeld (bv een injectie) moet worden krijgt u een afspraak in de praktijk.
Voor bloedafnames, uitstrijkjes en dergelijke maken we onderzoeksruimtes vrij.

Wij doen een groot beroep op uw eigen inschatting en uw meedenken/zelfstandigheid hierin stellen we zeer op prijs!

Wij nodigen u uit om zoveel mogelijk gebruik te maken van het beveiligde mailsysteem https://home.mijngezondheid.net en de MedGemak app waarmee u een samenvatting van uw eigen dossier kunt zien, bloeduitslagen kan zien
en mailconsulten kunt aanvragen. U kunt met dit systeem ook foto’s (bv van huiduitslag) veilig verzenden. Let wel: dit systeem is strikt persoonlijk en alleen toegankelijk voor mensen van 16 jaar en ouder + in bezit van DigiD. Indien u iets wilt vragen over uw kind of iemand anders kunt u niet uw eigen MGN hiervoor gebruiken, dan belt u de praktijk 0572-371722 of mailt u naar info@huisartsenpraktijklemelerveld.nl

Concrete richtlijnen:
• Overleg altijd telefonisch voordat u naar de praktijk komt
• De assistente vraagt zorgvuldig en uitgebreider dan voorheen naar uw
klachten
• Wij werken veel meer met mail en telefoon
• Bij luchtwegklachten wordt u verwezen naar een aparte ingang
Komt u niet te vroeg naar uw afspraak, u moet dan buiten wachten tot u
wordt binnen gevraagd.
• U komt alléén naar uw afspraak tenzij begeleiding echt noodzakelijk is
• Wij dragen schort, handschoenen en mondkapjes.

Team huisartsenpraktijk Lemelerveld wenst u allen weer veel sterkte

in deze tijd van beperkingen!

Publicatiedatum: 17-05-2021